KONYA'DAKİ Sokaklar / Mahalleler: ADRES, TELEFON VE YOL TARİFİ

Konya Sokaklar / Mahalleler YOL TARİFİ

Türkiye'deki Sokaklar / Mahalleler

MERAM, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

 • HATUNSARAY KÖYÜ: HATUNSARAY KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, MERAM, 42005, Konya, MERAM -
 • DEDEKORKUT MAH.: DEDEKORKUT MAH., MERAM, MERAM, 42090, Konya, MERAM -
 • KARADİĞİN KÖYÜ: KARADİĞİN KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, MERAM, 42005, Konya, MERAM -
 • KAYADİBİ KÖYÜ: KAYADİBİ KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, MERAM, 42005, Konya, MERAM -
 • OSMANGAZİ MAH: OSMANGAZİ MAH, MERAM, MERAM, 42090, Konya, MERAM -
 • SARIKIZ KÖYÜ: SARIKIZ KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, MERAM, 42005, Konya, MERAM -
 • YEŞİLDERE KÖYÜ: YEŞİLDERE KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, MERAM, 42005, Konya, MERAM -
 • GÜLBAHÇE MAH.: GÜLBAHÇE MAH., LALEBAHÇE, MERAM, 42140, Konya, MERAM -
 • PAMUKCU MAH.: PAMUKCU MAH., LALEBAHÇE, MERAM, 42140, Konya, MERAM -
 • ÇOMAKLAR KÖYÜ: ÇOMAKLAR KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, MERAM, 42005, Konya, MERAM -
 • YENİCE MAH.: YENİCE MAH., TAŞCAMİ, MERAM, 42010, Konya, MERAM -
 • KURTULUŞ MAH.: KURTULUŞ MAH., TAŞCAMİ, MERAM, 42010, Konya, MERAM -
 • KIZILÖREN KÖYÜ: KIZILÖREN KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, MERAM, 42005, Konya, MERAM -
 • OSMANGAZİ MAH.: OSMANGAZİ MAH., LALEBAHÇE, MERAM, 42140, Konya, MERAM -
 • YAKA MAH.: YAKA MAH., MERAM, MERAM, 42090, Konya, MERAM -
 • MELİKŞAH MAH.: MELİKŞAH MAH., MERAM, MERAM, 42090, Konya, MERAM -
 • KUMRALI KÖYÜ: KUMRALI KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, MERAM, 42005, Konya, MERAM -
 • BAYAT KÖYÜ: BAYAT KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, MERAM, 42005, Konya, MERAM -

AHIRLI, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

 • KAYACIK KÖYÜ: KAYACIK KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, AHIRLI, 42390, Konya, AHIRLI -
 • HAMZALAR MAH.: HAMZALAR MAH., AKKİSE, AHIRLI, 42395, Konya, AHIRLI -

KARAPINAR, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

 • KESMEZ KÖYÜ: KESMEZ KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, KARAPINAR, 42400, Konya, KARAPINAR -
 • APAK MAH.: APAK MAH., KARAPINAR, KARAPINAR, 42400, Konya, KARAPINAR -
 • AKÇAYAZI KÖYÜ: AKÇAYAZI KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, KARAPINAR, 42400, Konya, KARAPINAR -
 • ULUS MAH.: ULUS MAH., KARAPINAR, KARAPINAR, 42400, Konya, KARAPINAR -
 • OYMALI KÖYÜ: OYMALI KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, KARAPINAR, 42400, Konya, KARAPINAR -
 • REŞADİYE MAH.: REŞADİYE MAH., KARAPINAR, KARAPINAR, 42400, Konya, KARAPINAR -

SEYDİŞEHİR, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

 • SEYİTHARUN MAH.: SEYİTHARUN MAH., SOFUHANE, SEYDİŞEHİR, 42360, Konya, SEYDİŞEHİR -
 • ALAYLARBİR MAH.: ALAYLARBİR MAH., STADYUM, SEYDİŞEHİR, 42370, Konya, SEYDİŞEHİR -
 • AYDINLAR MAH.: AYDINLAR MAH., TARAŞCI, SEYDİŞEHİR, 42385, Konya, SEYDİŞEHİR -
 • IRMAKLI KÖYÜ: IRMAKLI KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, SEYDİŞEHİR, 42360, Konya, SEYDİŞEHİR -
 • KAVAKKÖY KÖYÜ: KAVAKKÖY KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, SEYDİŞEHİR, 42360, Konya, SEYDİŞEHİR -
 • ÇOMAKLAR MAH.: ÇOMAKLAR MAH., ORTAKARAÖREN, SEYDİŞEHİR, 42380, Konya, SEYDİŞEHİR -

BEYŞEHİR, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

 • AVDANCIK KÖYÜ: AVDANCIK KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, BEYŞEHİR, 42700, Konya, BEYŞEHİR -
 • BEYAZIT MAH.: BEYAZIT MAH., BAYAFŞAR, BEYŞEHİR, 42700, Konya, BEYŞEHİR -
 • SOKAKBAŞI MAH.: SOKAKBAŞI MAH., DOĞANBEY, BEYŞEHİR, 42740, Konya, BEYŞEHİR -
 • BAŞGÖZE KÖYÜ: BAŞGÖZE KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, BEYŞEHİR, 42700, Konya, BEYŞEHİR -
 • AĞILÖNÜ MAH.: AĞILÖNÜ MAH., SEVİNDİK, BEYŞEHİR, 42700, Konya, BEYŞEHİR -
 • MÜFTÜ MAH.: MÜFTÜ MAH., BEYŞEHİR, BEYŞEHİR, 42700, Konya, BEYŞEHİR -
 • GÜLTEPE MAH.: GÜLTEPE MAH., ÜZÜMLÜ, BEYŞEHİR, 42720, Konya, BEYŞEHİR -
 • KUŞLUCA KÖYÜ: KUŞLUCA KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, BEYŞEHİR, 42700, Konya, BEYŞEHİR -
 • HACIARMAĞAN MAH.: HACIARMAĞAN MAH., BEYŞEHİR, BEYŞEHİR, 42700, Konya, BEYŞEHİR -
 • KARADİKEN KÖYÜ: KARADİKEN KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, BEYŞEHİR, 42700, Konya, BEYŞEHİR -
 • CEMELLER MAH.: CEMELLER MAH., YEŞİLDAĞ, BEYŞEHİR, 42730, Konya, BEYŞEHİR -
 • AKBURUN KÖYÜ: AKBURUN KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, BEYŞEHİR, 42700, Konya, BEYŞEHİR -
 • EYLİKLER KÖYÜ: EYLİKLER KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, BEYŞEHİR, 42700, Konya, BEYŞEHİR -

TUZLUKÇU, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

 • KONARI KÖYÜ: KONARI KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, TUZLUKÇU, 42970, Konya, TUZLUKÇU -

AKŞEHİR, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

 • ALTUNKALEM MAH.: ALTUNKALEM MAH., İSTASYON, AKŞEHİR, 42550, Konya, AKŞEHİR -
 • ORTACA KÖYÜ: ORTACA KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, AKŞEHİR, 42550, Konya, AKŞEHİR -
 • ÜÇHÜYÜK KÖYÜ: ÜÇHÜYÜK KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, AKŞEHİR, 42550, Konya, AKŞEHİR -
 • GÖZPINARI KÖYÜ: GÖZPINARI KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, AKŞEHİR, 42550, Konya, AKŞEHİR -
 • ÇAYYÜZÜ MAH.: ÇAYYÜZÜ MAH., ALTUNTAŞ, AKŞEHİR, 42581, Konya, AKŞEHİR -
 • DEĞİRMENKÖY KÖYÜ: DEĞİRMENKÖY KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, AKŞEHİR, 42550, Konya, AKŞEHİR -
 • ATAKENTMERKEZ MAH.: ATAKENTMERKEZ MAH., İSTASYON, AKŞEHİR, 42550, Konya, AKŞEHİR -
 • BOZLAĞAN KÖYÜ: BOZLAĞAN KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, AKŞEHİR, 42550, Konya, AKŞEHİR -
 • YENİKÖY KÖYÜ: YENİKÖY KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, AKŞEHİR, 42550, Konya, AKŞEHİR -

DOĞANHİSAR, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

 • CAMİİ MAH.: CAMİİ MAH., BAŞKÖY, DOĞANHİSAR, 42940, Konya, DOĞANHİSAR -
 • AĞA MAH.: AĞA MAH., DOĞANHİSAR, DOĞANHİSAR, 42930, Konya, DOĞANHİSAR -
 • YUNUSEMRE MAH.: YUNUSEMRE MAH., KOÇAŞ, DOĞANHİSAR, 42930, Konya, DOĞANHİSAR -
 • BAŞ MAH.: BAŞ MAH., DOĞANHİSAR, DOĞANHİSAR, 42930, Konya, DOĞANHİSAR -
 • FIRINLI KÖYÜ: FIRINLI KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, DOĞANHİSAR, 42930, Konya, DOĞANHİSAR -
 • YAZLICA KÖYÜ: YAZLICA KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, DOĞANHİSAR, 42930, Konya, DOĞANHİSAR -

SELÇUKLU, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

 • DUMLUPINAR MAH.: DUMLUPINAR MAH., CUMHURİYET, SELÇUKLU, 42070, Konya, SELÇUKLU -
 • FERHUNİYE MAH.: FERHUNİYE MAH., NALÇACI, SELÇUKLU, 42060, Konya, SELÇUKLU -
 • ESENLER MAH.: ESENLER MAH., MİMARSİNAN, SELÇUKLU, 42080, Konya, SELÇUKLU -
 • ÇANDIR KÖYÜ: ÇANDIR KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, SELÇUKLU, 42280, Konya, SELÇUKLU -
 • KAŞKARLIMAHMUT MAH.: KAŞKARLIMAHMUT MAH., CUMHURİYET, SELÇUKLU, 42070, Konya, SELÇUKLU -
 • HACIKAYMAK MAH.: HACIKAYMAK MAH., MİMARSİNAN, SELÇUKLU, 42080, Konya, SELÇUKLU -
 • ULUMUHSİNE KÖYÜ: ULUMUHSİNE KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, SELÇUKLU, 42280, Konya, SELÇUKLU -
 • HÜSAMETTINÇELEBI MAH.: HÜSAMETTINÇELEBI MAH., AYDINLIK, SELÇUKLU, 42100, Konya, SELÇUKLU -
 • AŞAĞIPINARBAŞI KÖYÜ: AŞAĞIPINARBAŞI KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, SELÇUKLU, 42280, Konya, SELÇUKLU -
 • ERENKÖY MAH.: ERENKÖY MAH., AYDINLIK, SELÇUKLU, 42100, Konya, SELÇUKLU -
 • MOLLAGÜRANİ MAH.: MOLLAGÜRANİ MAH., MİMARSİNAN, SELÇUKLU, 42080, Konya, SELÇUKLU -
 • MALAZGİRT MAH.: MALAZGİRT MAH., CUMHURİYET, SELÇUKLU, 42070, Konya, SELÇUKLU -
 • ŞEKERMURAT MAH.: ŞEKERMURAT MAH., MİMARSİNAN, SELÇUKLU, 42080, Konya, SELÇUKLU -
 • FERİTPAŞA MAH.: FERİTPAŞA MAH., NALÇACI, SELÇUKLU, 42060, Konya, SELÇUKLU -
 • BÜYÜKKAYACIK MAH.: BÜYÜKKAYACIK MAH., BOSNA, SELÇUKLU, 42250, Konya, SELÇUKLU -
 • NİŞANTAŞI MAH.: NİŞANTAŞI MAH., NALÇACI, SELÇUKLU, 42060, Konya, SELÇUKLU -

ALTINEKİN, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

 • ÖLMEZ KÖYÜ: ÖLMEZ KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, ALTINEKİN, 42450, Konya, ALTINEKİN -
 • YENİYAYLA KÖYÜ: YENİYAYLA KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, ALTINEKİN, 42450, Konya, ALTINEKİN -
 • AYIŞIĞI KÖYÜ: AYIŞIĞI KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, ALTINEKİN, 42450, Konya, ALTINEKİN -
 • YENİKUYU KÖYÜ: YENİKUYU KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, ALTINEKİN, 42450, Konya, ALTINEKİN -
 • KOÇAŞ KÖYÜ: KOÇAŞ KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, ALTINEKİN, 42450, Konya, ALTINEKİN -

KARATAY, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

YUNAK, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

 • KUYUBAŞI KÖYÜ: KUYUBAŞI KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, YUNAK, 42530, Konya, YUNAK -
 • SELÇUK MAH.: SELÇUK MAH., YUNAK, YUNAK, 42530, Konya, YUNAK -
 • ÖZYAYLA KÖYÜ: ÖZYAYLA KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, YUNAK, 42530, Konya, YUNAK -
 • HURSUNLU KÖYÜ: HURSUNLU KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, YUNAK, 42530, Konya, YUNAK -
 • CUMHURİYET MAH.: CUMHURİYET MAH., SARAY, YUNAK, 42534, Konya, YUNAK -
 • AYRITEPE KÖYÜ: AYRITEPE KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, YUNAK, 42530, Konya, YUNAK -

SARAYÖNÜ, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

 • HATİP MAH.: HATİP MAH., SARAYÖNÜ, SARAYÖNÜ, 42430, Konya, SARAYÖNÜ -
 • PANCARCI MAH.: PANCARCI MAH., LADİK, SARAYÖNÜ, 42440, Konya, SARAYÖNÜ -
 • SARAÇ MAH.: SARAÇ MAH., SARAYÖNÜ, SARAYÖNÜ, 42430, Konya, SARAYÖNÜ -
 • DOĞU MAH.: DOĞU MAH., BAŞHÜYÜK, SARAYÖNÜ, 42430, Konya, SARAYÖNÜ -

TAŞKENT, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

 • SAVCILAR MAH.: SAVCILAR MAH., AFŞAR, TAŞKENT, 42960, Konya, TAŞKENT -
 • KEÇİMEN KÖYÜ: KEÇİMEN KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, TAŞKENT, 42960, Konya, TAŞKENT -
 • BEKTAŞ MAH.: BEKTAŞ MAH., TAŞKENT, TAŞKENT, 42960, Konya, TAŞKENT -
 • SAZAK KÖYÜ: SAZAK KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, TAŞKENT, 42960, Konya, TAŞKENT -
 • VELİLER MAH.: VELİLER MAH., BALCILAR, TAŞKENT, 42965, Konya, TAŞKENT -

KADINHANI, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

 • BULGURPINARI KÖYÜ: BULGURPINARI KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, KADINHANI, 42800, Konya, KADINHANI -
 • MESCİT MAH.: MESCİT MAH., KOLUKISA, KADINHANI, 42800, Konya, KADINHANI -
 • TURGUTLU MAH.: TURGUTLU MAH., KADINHANI, KADINHANI, 42800, Konya, KADINHANI -
 • MAHMUDİYE KÖYÜ: MAHMUDİYE KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, KADINHANI, 42800, Konya, KADINHANI -
 • BEYKAVAĞI KÖYÜ: BEYKAVAĞI KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, KADINHANI, 42800, Konya, KADINHANI -
 • SAÇIKARA KÖYÜ: SAÇIKARA KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, KADINHANI, 42800, Konya, KADINHANI -

ILGIN, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

 • AYVATDEDE MAH.: AYVATDEDE MAH., ILGIN, ILGIN, 42600, Konya, ILGIN -
 • KAPAKLI KÖYÜ: KAPAKLI KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, ILGIN, 42600, Konya, ILGIN -
 • MİSAFİRLİ KÖYÜ: MİSAFİRLİ KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, ILGIN, 42600, Konya, ILGIN -
 • AKPINAR MAH.: AKPINAR MAH., AŞAĞIÇİĞİL, ILGIN, 42620, Konya, ILGIN -
 • UÇARI MAH.: UÇARI MAH., ILGIN, ILGIN, 42600, Konya, ILGIN -
 • AK MAH.: AK MAH., ARGITHANI, ILGIN, 42610, Konya, ILGIN -
 • İHSANİYE KÖYÜ: İHSANİYE KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, ILGIN, 42600, Konya, ILGIN -
 • GÜMÜŞ MAH.: GÜMÜŞ MAH., GÖKÇEYURT, ILGIN, 42603, Konya, ILGIN -
 • YORAZLAR KÖYÜ: YORAZLAR KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, ILGIN, 42600, Konya, ILGIN -
 • BOĞAZKENT KÖYÜ: BOĞAZKENT KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, ILGIN, 42600, Konya, ILGIN -
 • ÇÖMLEKÇİ KÖYÜ: ÇÖMLEKÇİ KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, ILGIN, 42600, Konya, ILGIN -
 • GEÇİTKÖY KÖYÜ: GEÇİTKÖY KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, ILGIN, 42600, Konya, ILGIN -
 • BABAKÜSTÜ MAH.: BABAKÜSTÜ MAH., ÇAVUŞÇUGÖL, ILGIN, 42625, Konya, ILGIN -
 • ŞIHBEDRETTİN MAH.: ŞIHBEDRETTİN MAH., ILGIN, ILGIN, 42600, Konya, ILGIN -
 • DIĞRAK KÖYÜ: DIĞRAK KÖYÜ, AŞAĞIÇİĞİL, ILGIN, 42620, Konya, ILGIN -
 • OLUKPINAR KÖYÜ: OLUKPINAR KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, ILGIN, 42600, Konya, ILGIN -

HADİM, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

GÜNEYSINIR, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

 • AVCITEPE KÖYÜ: AVCITEPE KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, GÜNEYSINIR, 42490, Konya, GÜNEYSINIR -
 • MEHMETALİ KÖYÜ: MEHMETALİ KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, GÜNEYSINIR, 42490, Konya, GÜNEYSINIR -
 • KAYAAĞZI KÖYÜ: KAYAAĞZI KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, GÜNEYSINIR, 42490, Konya, GÜNEYSINIR -

KULU, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

DERBENT, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

 • DEĞİŞ KÖYÜ: DEĞİŞ KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, DERBENT, 42900, Konya, DERBENT -

EMİRGAZİ, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

 • TEKKE MAH.: TEKKE MAH., IŞIKLAR, EMİRGAZİ, 42915, Konya, EMİRGAZİ -
 • GÖLÖREN KÖYÜ: GÖLÖREN KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, EMİRGAZİ, 42910, Konya, EMİRGAZİ -
 • YAMAÇKÖY KÖYÜ: YAMAÇKÖY KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, EMİRGAZİ, 42910, Konya, EMİRGAZİ -

EREĞLİ, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

 • KAZANCI MAH.: KAZANCI MAH., EREĞLİ, EREĞLİ, 42310, Konya, EREĞLİ -
 • BURHANİYE KÖYÜ: BURHANİYE KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, EREĞLİ, 42310, Konya, EREĞLİ -
 • TAŞAĞIL KÖYÜ: TAŞAĞIL KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, EREĞLİ, 42310, Konya, EREĞLİ -
 • CAHI MAH.: CAHI MAH., AYDINLAR, EREĞLİ, 42320, Konya, EREĞLİ -
 • KAMIŞLIKUYU KÖYÜ: KAMIŞLIKUYU KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, EREĞLİ, 42310, Konya, EREĞLİ -
 • BEYÖREN KÖYÜ: BEYÖREN KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, EREĞLİ, 42310, Konya, EREĞLİ -
 • BELCEAĞAÇ KÖYÜ: BELCEAĞAÇ KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, EREĞLİ, 42310, Konya, EREĞLİ -
 • HIDIRLI MAH.: HIDIRLI MAH., AYDINLAR, EREĞLİ, 42320, Konya, EREĞLİ -
 • KAZIMKARABEKİR MAH.: KAZIMKARABEKİR MAH., ZENGEN, EREĞLİ, 42345, Konya, EREĞLİ -
 • SARITOPALLI KÖYÜ: SARITOPALLI KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, EREĞLİ, 42310, Konya, EREĞLİ -
 • YILDIZLI KÖYÜ: YILDIZLI KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, EREĞLİ, 42310, Konya, EREĞLİ -

ÇUMRA, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

 • BARAJ MAH.: BARAJ MAH., ÇUMRA, ÇUMRA, 42500, Konya, ÇUMRA -
 • ERENTEPE KÖYÜ: ERENTEPE KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, ÇUMRA, 42500, Konya, ÇUMRA -
 • KUZUCU KÖYÜ: KUZUCU KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, ÇUMRA, 42500, Konya, ÇUMRA -
 • AFŞAR KÖYÜ: AFŞAR KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, ÇUMRA, 42500, Konya, ÇUMRA -
 • İZZETBEY MAH.: İZZETBEY MAH., ÇUMRA, ÇUMRA, 42500, Konya, ÇUMRA -

CİHANBEYLİ, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

 • PINARBAŞI MAH.: PINARBAŞI MAH., İNSUYU, CİHANBEYLİ, 42850, Konya, CİHANBEYLİ -
 • KÖPRÜBAŞI MAH.: KÖPRÜBAŞI MAH., CİHANBEYLİ, CİHANBEYLİ, 42850, Konya, CİHANBEYLİ -
 • KIRKIŞLA KÖYÜ: KIRKIŞLA KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, CİHANBEYLİ, 42850, Konya, CİHANBEYLİ -
 • AKÇEŞME MAH.: AKÇEŞME MAH., BULDUK, CİHANBEYLİ, 42860, Konya, CİHANBEYLİ -

BOZKIR, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

 • KOCAŞ MAH.: KOCAŞ MAH., SARIOĞLAN, BOZKIR, 42650, Konya, BOZKIR -
 • KOZAĞAÇ KÖYÜ: KOZAĞAÇ KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, BOZKIR, 42630, Konya, BOZKIR -
 • SOĞUCAK KÖYÜ: SOĞUCAK KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, BOZKIR, 42630, Konya, BOZKIR -
 • GÜNEY MAH.: GÜNEY MAH., SORKUN, BOZKIR, 42655, Konya, BOZKIR -
 • ÇAT MAH.: ÇAT MAH., ÇAĞLAYAN, BOZKIR, 42630, Konya, BOZKIR -
 • ULUPINAR KÖYÜ: ULUPINAR KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, BOZKIR, 42630, Konya, BOZKIR -
 • BAĞYURDU KÖYÜ: BAĞYURDU KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, BOZKIR, 42630, Konya, BOZKIR -
 • KOVANLIK KÖYÜ: KOVANLIK KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, BOZKIR, 42630, Konya, BOZKIR -
 • ARSLANTAŞ KÖYÜ: ARSLANTAŞ KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, BOZKIR, 42630, Konya, BOZKIR -
 • AHMETLİ MAH.: AHMETLİ MAH., ÇAĞLAYAN, BOZKIR, 42630, Konya, BOZKIR -
 • AKÇAPINAR KÖYÜ: AKÇAPINAR KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, BOZKIR, 42630, Konya, BOZKIR -

DEREBUCAK, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

 • KENANKUYU MAH.: KENANKUYU MAH., DEREBUCAK, DEREBUCAK, 42480, Konya, DEREBUCAK -

ÇELTİK, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

 • YUKARIALİÇOMAK KÖYÜ: YUKARIALİÇOMAK KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, ÇELTİK, 42920, Konya, ÇELTİK -
 • ÇAMLIK MAH.: ÇAMLIK MAH., GÖKPINAR, ÇELTİK, 42920, Konya, ÇELTİK -
 • İSHAKUŞAĞI KÖYÜ: İSHAKUŞAĞI KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, ÇELTİK, 42920, Konya, ÇELTİK -
 • KAŞÖREN KÖYÜ: KAŞÖREN KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, ÇELTİK, 42920, Konya, ÇELTİK -
 • NEŞELİ MAH.: NEŞELİ MAH., GÖKPINAR, ÇELTİK, 42920, Konya, ÇELTİK -

HÜYÜK, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

HALKAPINAR, Konya Bölgesindeki Sokaklar / Mahalleler

 • AYDINKENT KÖYÜ: AYDINKENT KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, HALKAPINAR, 42980, Konya, HALKAPINAR -
 • KAYASARAY KÖYÜ: KAYASARAY KÖYÜ, MERKEZKÖYLER, HALKAPINAR, 42980, Konya, HALKAPINAR -

Konya Sokaklar / Mahalleler ETİKETLERİ

 • konya mahalleleri

KONYA'DAKİ Sokaklar / Mahalleler

Yeni Yol Tarifileri