EGO KUMPINAR MH.ANKARA BOLU YOLU - KAZAN OTOBÜS DURAĞI

KUMPINAR MH.ANKARA BOLU YOLU KAZAN DURAĞINDAN GEÇEN EGO OTOBÜSLERİ

Kumpınar Mh.Ankara Bolu Yolu
502 - KAZAN-SIHHİYE Gidiş
563-3 - (ÖTA) KAZAN-ULUS Gidiş